Jouw winkelwagen
  1. Je winkelwagen is leeg!

    Begin met shoppen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www. grownbrilliance en alle bijbehorende websites die zijn gelinkt aan www. grownbrilliance (gezamenlijk de “Site”) beheerd door AJS Creations LLC, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk hierna “AJS”). Lees deze voorwaarden (de 'Algemene Voorwaarden') aandachtig door. DOOR DE SITE OP ENIGE WIJZE TE BEZOEKEN EN/OF TE GEBRUIKEN, ZOALS DOOR PRODUCTEN BLADEREN OF EEN BESTELLING PLAATSEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, mag u de Site niet bezoeken of gebruiken.

ARBITRAGE

Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van deze Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zonder toevlucht te nemen tot conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid of elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de Site of aankopen op de Site daarvan (gezamenlijk "Claims") zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage, zoals hieronder beschreven, in plaats van in de rechtbank, met dien verstande dat elke partij het recht behoudt om een ​​individuele actie aan te spannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. U stemt er verder mee in dat arbitrage op individuele basis moet plaatsvinden en dat u hierbij afstand doet van uw recht om claims in arbitrage te bundelen of te consolideren, of om eventuele claims te arbitreren als vertegenwoordiger of lid van een vermeende groep. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AFZIST VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, evenals elke andere contractuele overeenkomst die u mogelijk met het Bedrijf heeft.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de Federal Arbitration Act (“FAA”) de interpretatie en handhaving van deze bepaling zal beheersen en dat dergelijke arbitrage moet plaatsvinden bij de American Arbitration Association (“AAA”), voor een onderling overeengekomen enkele arbiter die bevoegd is om de praktijk uit te oefenen. Het zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de op dat moment geldende Arbitrageregels van de AAA en de arbiter is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. De arbiter heeft de bevoegdheid om juridische, billijke en declaratoire schadeloosstelling toe te kennen of te verlenen. Een dergelijke arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en blijft privé.

In geval van een Europees grensoverschrijdend geschil kunt u via deze link contact opnemen met het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie: ec.europa.eu/odr

Wijziging van de voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van en elke aankoop via de Site en vormen een overeenkomst tussen u en AJS. AJS behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden of enig beleid of richtlijn van de Site te wijzigen of nieuwe voorwaarden toe te voegen. Elke wijziging of aanvulling wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herzieningen of aanvullingen op de Site. Als u de Site blijft gebruiken na het plaatsen van de wijzigingen of aanpassingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert. Daarom dient u deze Algemene Voorwaarden en elk ander toepasselijk beleid van tijd tot tijd regelmatig door te nemen om de algemene voorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Site.

Site-Inhoud

De Site en alle inhoud en andere materialen, inclusief maar niet beperkt tot het Grown Brilliance -logo en alle ontwerpen, tekst, pictogrammen, grafische afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, foto's, selectie, coördinatie, 'look and feel', informatie, gegevens, software , geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk het "Sitemateriaal") zijn eigendom van AJS of haar dochterondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale handelswetgeving, auteursrechtwetten, patent- en handelsmerkwetten en diverse andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie. Het auteursrecht op sitemateriaal is eigendom van of in licentie gegeven aan AJS. U bent uitsluitend bevoegd dit materiaal te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag kopieën van dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Niets op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​handelsmerk of dienstmerk dat op de Site wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van AJS of een derde partij die mogelijk eigenaar is van dergelijke handelsmerken of dienstmerken.

Handelsmerken

Grown Brilliance ™, de Grown Brilliance ™-logo's en elke andere product- of dienstnaam of slogan op onze site zijn handelsmerken van AJS en/of haar licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AJS of de toepasselijke handelsmerkhouder. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin " Grown Brilliance " of een andere naam, handelsmerk of product- of dienstnaam van AJS wordt gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en logo's die op onze site worden vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gebruik van de site

U krijgt een persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Site en voor het elektronisch kopiëren (behalve waar dit zonder licentie verboden is) en afdrukken op papier van delen van onze Sitematerialen, uitsluitend voor uw informatief, niet-commercieel en persoonlijk gebruik . Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en omvat niet: (a) enige wederverkoop of commercieel gebruik van onze Site of de Sitematerialen daarin; (b) het verzamelen en/of gebruiken van productvermeldingen, afbeeldingen of beschrijvingen voor commerciële doeleinden; (c) de distributie, openbare uitvoering of openbare weergave van sitemateriaal; (d) het wijzigen of anderszins maken van afgeleid gebruik van onze site en het sitemateriaal, of een deel daarvan; (e) gebruik van geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot, toezicht te houden op of interactie te hebben met enig deel van onze Site, inclusief via datamining, robots, spiders, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens; (f) downloaden (anders dan het cachen van pagina's) van enig deel van onze site, het sitemateriaal of enige informatie daarin, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​op onze site; (g) ervoor zorgen dat er pop-ups, pop-unders, exit-vensters, uitvouwbare knoppen, banners, advertenties of iets anders verschijnen dat de volledige weergave van onze site minimaliseert, afdekt of inkadert of verhindert; (h) onze Site gebruiken op een manier die de normale werking van onze Sites verstoort; of ( i ) enig gebruik van onze site of het sitemateriaal anders dan voor het beoogde doel. Elk gebruik van onze site of het sitemateriaal anders dan specifiek hierin toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AJS, is ten strengste verboden en zal de hierin verleende licentie beëindigen. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkwetten en toepasselijke communicatieregelgeving en -statuten. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag niets in deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie voor intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken.

Product Beschikbaarheid

Het kan voorkomen dat u een product in uw winkelwagentje kunt plaatsen en uw bestelling ter verwerking kunt indienen, maar uw bestelling wordt vervolgens geannuleerd omdat het product niet beschikbaar is. U erkent dat producten snel kunnen verkopen en dat er een korte periode kan duren nadat een bestelling is geplaatst, maar dat het product niet langer beschikbaar is. U gaat ermee akkoord dat wij uw bestelling kosteloos kunnen annuleren nadat u een Orderbevestiging heeft ontvangen.

In zeer zeldzame gevallen ontvangt u mogelijk een verzendbevestiging van ons, maar is het product niet langer beschikbaar in de voorraad van ons of onze externe leverancier. U stemt ermee in dat wij onze acceptatie kunnen intrekken en uw bestelling zonder kosten kunnen annuleren als wij het door u bestelde product niet kunnen verzenden vanwege onbeschikbaarheid.

Als u geïnteresseerd bent in een sieraad dat momenteel in backorder staat, kunt u ons een e-mail sturen, zodat wij u kunnen vertellen wanneer het artikel weer op voorraad is. Door het grote aantal bestellingen dat we ontvangen, kan het soms voorkomen dat een artikel niet meer op voorraad is voordat we een melding op de site kunnen plaatsen. Als dit gebeurt, nemen wij direct contact met u op om de mogelijke opties te bespreken.

Prijzen

In zeldzame omstandigheden kunnen gegevens, inclusief prijzen, onnauwkeurig worden weergegeven op onze site als gevolg van systeem- of typografische fouten. Onbedoelde fouten of onnauwkeurige geadverteerde prijzen zijn niet bindend voor AJS en kunnen op elk moment door AJS worden aangepast. AJS behoudt zich het recht voor om alle fouten te corrigeren wanneer deze zich voordoen. Als een bestelling wordt geplaatst met een productprijs die lager is dan de werkelijke prijs, zal AJS, naar eigen goeddunken, de klant hiervan op de hoogte stellen voordat het product wordt verzonden, of de bestelling annuleren en de klant op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. Onze prijzen kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mocht AJS een verkoopprijs wijzigen, een sitekorting aanbieden of een promotiekorting aanbieden via e-mail, sociale media-advertenties of andere advertenties, dan zal AJS, naar eigen goeddunken, de lagere of gereduceerde prijs aanpassen na kennisgeving door u binnen dertig (30) ) dagen na uw oorspronkelijke aankoop. In het geval van een prijsmatch zal AJS een krediet verstrekken voor het verschil tussen de betaalde prijs minus de kortingsprijs met de oorspronkelijke aankoopmethode. AJS vergelijkt de prijzen van afgewerkte sieraden niet met die van andere websites of concurrenten. AJS vergelijkt de prijs van losse diamanten met Amerikaanse concurrenten. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten via customerservice@grownbrilliance.com.

Algemene Voorwaarden Voor Prijsmatchgarantie Voor Losse Diamanten

Price Match is alleen beschikbaar voor losse lab-grown diamanten, en niet voor afgewerkte/complete sieraden. Diamanten die kunnen worden gezet in onze sectie Ontwerp uw verlovingsring komen in aanmerking voor een Price Match-beoordeling.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de prijsmatchgarantie voor losse diamanten: (a) De concurrerende prijs moet voor iedereen openbaar zichtbaar zijn en kan geen unieke of individuele verkoop zijn. Diamond-marktplaatssites met gemiddelde vermeldingen van andere detailhandelaren komen niet in aanmerking voor het prijsmatchprogramma; (b) De twee in het laboratorium gemaakte diamanten die worden vergeleken, moeten dezelfde kenmerken hebben wat betreft karaatgewicht, slijpvorm, kleur en helderheid, evenals de vorm. Grown Brilliance -agenten hebben de exclusieve beoordeling of de diamanten al dan niet vergelijkbaar zijn; (c) De Prijsmatchgarantie is alleen van toepassing voordat u uw aankoop bij ons doet. We zullen onder geen enkele omstandigheid een gedeeltelijke terugbetaling uitvoeren als gevolg van een prijsmatch die is aangevraagd nadat de aankoop is gedaan; (d) Om de vergeleken prijzen te verifiëren, moet de klant onze diamantconsulenten een link naar de diamant van de concurrent verstrekken. Alle prijsmatchverzoeken moeten via e-mail worden ingediend bij customerservice@grownbrilliance.com ; (e) De diamant moet afkomstig zijn van een legitieme, gecertificeerde detailhandelaar en niet van een individuele of particuliere verkoper. Prijsmatchgarantie komt niet in aanmerking voor wederverkoop of commercieel gebruik; (f) De lagere prijs moet van kracht zijn op het moment dat uw verzoek wordt geverifieerd door Grown Brilliance . Wij houden geen rekening met verlopen aanbiedingen of prijzen; (g) De prijs van de diamant van de concurrent moet in Amerikaanse dollars zijn; (h) De diamant van de deelnemer moet een artikel zijn dat op het moment van vergelijking kan worden gekocht en op voorraad moet zijn; ( i ) Speciale promoties van de concurrent, zoals kortingen, cadeaubonnen, gebundelde producten en "koop er één, krijg er één"-aanbiedingen komen niet in aanmerking voor de Prijsmatchgarantie; (j) Pandjeshuizen en veilingen (websites of fysieke winkels) komen niet in aanmerking voor de Prijsmatchgarantie; (k) De Prijsmatchgarantie kan niet worden gecombineerd met aanbiedingen van influencers of aangesloten partners, waaronder aanbiedingen, kortingsbonnen, loyaliteits-, kortings- of beloningspartnerschappen; (l) De Price Match-evaluatie door onze agenten kan tot twee (2) werkdagen duren. De klant wordt op de hoogte gesteld van de beslissing en als de Price Match wordt toegekend, wordt er via e-mail een eenmalige couponcode verzonden die overeenkomt met de prijs.

Betalingsinformatie

Wij accepteren PayPal- en creditcardbetalingen. Wij accepteren ook bankoverschrijvingen voor bestellingen van meer dan € 595 . Nadat u uw sieraad heeft geselecteerd en verzendgegevens heeft opgegeven, wordt u gevraagd uw betalingsgegevens op te geven, zoals uw creditcardgegevens en eventuele promotiecodes die u heeft. Door uw betalingsgegevens in te voeren en uw bestelling te plaatsen, machtigt u ons en onze externe betalingsverwerkers om het bedrag van de bestelling in rekening te brengen via de door u geselecteerde betaalmethode.

Uw account en bestelling

Wanneer u de AJS-website of uw gepersonaliseerde account bezoekt of gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent verder verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw persoonlijke account en uw wachtwoord. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u grownbrilliance alleen gebruiken onder begeleiding en leiding van een ouder of voogd. Houd er rekening mee dat AJS zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

In het geval dat een klant een terugvordering indient, heeft AJS het recht om zijn directe en indirecte kosten terug te vorderen en eventuele promotieartikelen, gratis verzending of andere voordelen te annuleren, zoals naar eigen en absolute goeddunken bepaald.

Verzenden

Bekijk ons ​​verzendbeleid hier.

Titelpassage

De eigendom van gekochte goederen gaat over van AJS naar de aangewezen persoon van de koper op het moment dat de goederen aan de aangewezen persoon worden geleverd.

Handtekeningvereisten voor levering

Voor uw bescherming verzekert en registreert AJS alle artikelen voor hun volledige waarde. AJS vereist dat alle leveringen alleen naar een fysiek bedrijfs- of thuisadres moeten worden gedaan - we verzenden niet naar postbusadressen. We vereisen ook dat een volwassene tekent voor de bezorging van alle bestellingen.

Retourzendingen

Klanten die herhaaldelijk aankopen doen en alle of de meeste artikelen die zij kopen retourneren, waardoor AJS te maken krijgt met buitensporige en kostbare herbevoorrading van artikelen, kunnen worden aangemerkt als retourmisbruikers. AJS heeft de enige, onbelemmerde discretionaire bevoegdheid om retourmisbruikers als zodanig aan te wijzen. AJS behoudt zich verder het recht voor om de toegang tot deze website te beperken en/of de accounts te beëindigen van gebruikers van wie AJS heeft vastgesteld dat zij retourmisbruikers zijn. Bekijk ons ​​retour- en omruilbeleid hier.

Annulering van producten

AJS behoudt zich het recht voor om producten of diensten voor elke klant om welke reden dan ook en op elk moment te annuleren. Het enige rechtsmiddel van de klant in dergelijke gevallen is de volledige terugbetaling van alle gelden die we hebben geïnd met betrekking tot de geannuleerde producten en/of diensten.

Diamantcertificaten

Wanneer u een losse diamant bestelt, verzendt AJS deze naar u toe met het bijbehorende diamantbeoordelingsrapport (ook wel diamantcertificaat genoemd). Deze beoordelingsrapporten zijn gedetailleerde documenten die zijn opgesteld door diamantbeoordelingsexperts van zeer gerespecteerde diamantlaboratoria. Deze diamantbeoordelingsrapporten zijn extreem duur om te vervangen en als gevolg hiervan vereist AJS dat elk diamantbeoordelingsrapport bij elke geretourneerde diamant wordt gevoegd. Als u het diamantbeoordelingsrapport niet bij uw retourzending voegt, wordt er een vervangingsvergoeding van honderd dollar ( € 115 ) in rekening gebracht.

Vergelijking Inkoop

Wij staan ​​geen vergelijkingsaankopen toe. Vergelijkingsaankoop is het kopen van meerdere artikelen met de bedoeling degene die u het beste bevalt te behouden en de rest terug te sturen. Dit veroorzaakt onnodige herbevoorrading en voorraadoverhead en kan zeer kostbaar zijn. Om de kwaliteit van een sieraad te bevestigen kunt u contact opnemen met één van onze diamant- en sieradenspecialisten via customerservice@grownbrilliance.com , wij helpen u graag bij het maken van uw keuze.

Informatie op onze site

AJS streeft ernaar actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken op onze site, e-mail, chat en telefooncommunicatie. Wij garanderen echter niet dat deze informatie altijd correct, accuraat of volledig is.

Informatie die wij communiceren is geen bindend contract en mag niet als zodanig worden behandeld. Het enige rechtsmiddel van een klant die op basis van onjuiste informatie handelt, is het verzoeken om annulering van de bestelling die is geplaatst als gevolg van deze onjuiste informatie. Als een bestelling is verzonden, gaat de klant ermee akkoord het product te retourneren voor volledige creditering of het verschil tussen de werkelijke en de aangerekende prijs te betalen. Bekijk ons ​​retourbeleid.

Producten kunnen op onze site groter of kleiner verschijnen dan hun werkelijke grootte. Gezien de variatie in de instellingen van de computermonitor, kunnen kleur en grootte enigszins variëren bij het bekijken van productfotografie. In overeenstemming met de industrienormen en FTC-voorschriften kan het totale karaatgewicht 0,05 karaat afwijken van het aangegeven gewicht. Voor diamanten sieraden bezet met meerdere diamanten geven wij het minimale totale karaatgewicht voor het stuk op. Kleur- en helderheidsgraden worden als minimum uitgedrukt. In sommige gevallen vermelden we de minimale kleur en helderheid van zowel de middelste diamant als de zijdiamanten. Deze gegevens vindt u bij de productgegevens van het artikel op de productpagina. Alle diamanten in het stuk hebben de kwaliteit die op de productpagina staat of hoger.

AJS behoudt de volledige onbeperkte rechten op alle sieradenontwerpen, zowel op maat als standaard, en kan ervoor kiezen sieraden op de markt te brengen of te verkopen op basis van dergelijke ontwerpen.

Alle verklaringen, inclusief verklaringen met betrekking tot de oorsprong van edelstenen, gerecyclede inhoud van edelmetalen en informatie over nalatenschappen, worden naar beste weten van AJS verstrekt en zonder enige vorm van garantie of waarborg.

Privacybeleid

Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan deze site, en voor informatie over hoe AJS persoonlijk identificeerbare informatie van haar klanten verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. AJS behoudt zich het recht voor om mee te werken aan legitieme overheidsverzoeken, dagvaardingen of rechterlijke bevelen, om de systemen en klanten van AJS te beschermen, of om de integriteit en werking van de activiteiten en systemen van AJS te garanderen, en als zodanig kan AJS toegang krijgen tot en alle informatie vrijgeven die zij van mening is noodzakelijk of gepast, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersprofielinformatie ( i naam, e-mailadres, enz.), IP-adres en verkeersinformatie, gebruiksgeschiedenis en geposte gebruikersinhoud (zoals hierin gedefinieerd). Het recht van AJS om dergelijke informatie openbaar te maken, is van toepassing op alle voorwaarden van ons privacybeleid.

Herhaald Inbreukbeleid

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) en ander toepasselijk recht, heeft AJS het exclusieve recht om specifieke websitegebruikers of site-accounthouders te beëindigen en te blokkeren waarvan onder passende omstandigheden is vastgesteld dat zij herhaaldelijk overtreders zijn. AJS behoudt zich verder het recht voor om de toegang tot deze Site te beperken en/of de account te beëindigen van gebruikers van wie AJS redelijkerwijs vermoedt dat zij inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er al dan niet sprake is van herhaalde inbreuk.

Inhoud Van Derden

AJS kan als service links naar webpagina's en inhoud van derden aanbieden ('Inhoud van derden') aan degenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. AJS houdt geen toezicht op of heeft geen controle over inhoud van derden of sites van derden. AJS onderschrijft geen inhoud van derden en kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. AJS vertegenwoordigt of garandeert niet de juistheid van de daarin opgenomen informatie, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken of beoordelen van inhoud van derden. Gebruikers gebruiken deze links en de daarin opgenomen inhoud van derden op eigen risico.

Advertenties en promoties

AJS kan advertenties en promoties van derden op onze site weergeven. Deze advertenties en promoties worden uitgevoerd onder leiding van de derde partij en AJS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade of aansprakelijkheid die u oploopt als gevolg van de omgang met de derde partij of die voortvloeit uit de aanwezigheid van deze niet-gelieerde partijen. derde partijen op onze site. Alle zakelijke transacties, correspondentie met, deelname aan de promoties van andere adverteerders dan AJS en eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en een dergelijke derde partij.

Feedback en inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle feedback of inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, aantekeningen, tekeningen, origineel of creatief materiaal of andere informatie, met betrekking tot deze Site, AJS of de producten of diensten van AJS die u in welke vorm dan ook aan AJS verstrekt, zijn niet-vertrouwelijk en worden bij indiening het exclusieve eigendom van AJS. AJS bezit de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op genoemde feedback en inzendingen, en heeft recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de feedback en inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U verleent AJS en haar dochterondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij dat wensen. U verklaart en garandeert dat (a) u alle rechten bezit en beheert op de inhoud die u indient, of dat u anderszins het recht hebt om dergelijke inhoud op deze site in te dienen; (b) de inhoud accuraat en niet misleidend is; en (c) het gebruik en het plaatsen van de inhoud die u levert, schendt geen rechten van een persoon of entiteit en zal dit ook niet veroorzaken.

Tekstmarketing

Door u per sms aan te melden, gaat u ermee akkoord dat u terugkerende geautomatiseerde promotionele en gepersonaliseerde marketing-sms-berichten (bijvoorbeeld winkelwagenherinneringen) van Grown Brilliance ontvangt op het mobiele nummer dat u bij het aanmelden heeft gebruikt. Antwoord HELP voor hulp en STOP om te annuleren. De frequentie van berichten varieert. Er kunnen berichten- en datatarieven van toepassing zijn. Weergave Voorwaarden & Privacy.

Gebruikersinhoud Van Sociale Media

Soms kan AJS contact opnemen met gebruikers van sociale media om hun toestemming te vragen om onze favoriete inhoud op onze site, sociale kanalen of in promotiemateriaal weer te geven. AJS kan u toestemming vragen om de gebruikersinhoud van uw sociale media te gebruiken, bestaande uit berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, audio, video, afbeeldingen, code, opmerkingen en ander materiaal van sociale-mediasites ("Gebruikersinhoud "), in verband met de activiteiten, productkenmerken, marketing, promotie, reclame en andere consumentengerelateerde activiteiten van AJS.

Wanneer u reageert op een verzoek om toestemming om uw Gebruikersinhoud op sociale media te gebruiken, verleent u AJS en haar gerelateerde agenten, licentiehouders, sublicentiehouders, aannemers, opvolgers, wettelijke vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en externe dienstverleners, en hun respectievelijke retailfilialen , marketing- of PR-bureaus en andere gelieerde ondernemingen (de "Gelicentieerde Partijen") een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig betaald, niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht om uw Gebruikersinhoud op sociale media op welke manier dan ook te gebruiken naar eigen goeddunken van de Gelicentieerde Partijen te bepalen, inclusief maar niet beperkt tot webpagina's en sociale-mediapagina's die worden beheerd door de Gelicentieerde Partijen, in promotionele e-mails en advertenties, en in alle andere marketing-, promotie- en reclame-initiatieven, en in alle media die nu of in de toekomst bekend zijn. De Gelicentieerde Partijen mogen uw Gebruikersinhoud op sociale media op welke manier dan ook naar eigen goeddunken gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken ervan maken, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken, zonder enige verplichting jegens u.

U verleent de Gelicentieerde Partijen ook het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis, beschrijvingen van u, locatie of andere identificerende informatie, inclusief maar niet beperkt tot uw stem, te gebruiken in verband met elk gebruik van uw Gebruikersinhoud op sociale media. .

U gaat er ook mee akkoord, vertegenwoordigt en garandeert dat: ( i ) u als enige verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud op sociale media, (ii) u eigenaar bent van alle rechten op en op uw Gebruikersinhoud op sociale media en/of de juiste rechten en toestemmingen hebt verkregen van alle en alle andere personen en/of entiteiten die rechten met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud van sociale media bezitten, beheren of anderszins claimen, (iii) u niet minderjarig bent, (iv) het gebruik door de Gelicentieerde Partijen van uw Gebruikersinhoud van sociale media als hierin beschreven de rechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacy, publiciteit, morele, eigendoms- of andere rechten, van een derde partij, of enige wet, regel, regelgeving of verordening, niet schendt, en ( v) de Gebruikersinhoud van de sociale media is niet smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of aanstootgevend of anderszins onwettig.

Houd er rekening mee dat de gebruikersinhoud van sociale media die u indient, als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en dat de Gelicentieerde Partijen geen verplichting hebben om de vertrouwelijkheid van enige informatie, in welke vorm dan ook, in welke inzending dan ook te handhaven, behalve op grond van het respectieve privacybeleid van de Gelicentieerde Partijen. . Door deze Site te gebruiken, stemt u ermee in dat de Gelicentieerde Partijen alle persoonlijke informatie verzamelen die u verstrekt voor gebruik en openbaarmaking door de Gelicentieerde Partijen in verband met het gebruik van uw Gebruikersinhoud op sociale media, zoals hierin beschreven. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen naar servers buiten het land waar u woont of naar derden in andere landen, zodat wij namens de Gelicentieerde Partijen persoonlijke gegevens kunnen verwerken. Door de Gelicentieerde Partijen persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u akkoord met de voorgaande verzameling, gebruik, openbaarmaking, overdracht en verwerking van uw informatie in overeenstemming met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, het AJS Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

De Gelicentieerde Partijen behouden zich het recht voor om Gebruikersinhoud van sociale media van hun sites te verwijderen. Als u van mening bent dat inhoud, inclusief gebruikersinhoud van sociale media, op deze site inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten van een persoon of entiteit, neem dan contact met ons op via legal@grownbrilliance.com.

Productrecensies en gebruikersinhoud

De Site en sociale media-accounts van AJS bevatten of kunnen in de toekomst een functie voor productrecensies, discussieforums, door gebruikers gegenereerde inhoud of andere gebieden of diensten bevatten waarin u of een derde partij de mogelijkheid heeft om inhoud te creëren, plaatsen of op te slaan. , berichten, materialen of andere items op onze Site of sociale media-accounts (“Interactieve Gebieden”). U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke interactieve gebieden. Door gebruik te maken van de Interactieve Gebieden gaat u ermee akkoord het volgende niet te posten, te uploaden naar, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins te publiceren via onze Site: (a) Berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's , audio, video, afbeeldingen, code, opmerkingen en ander materiaal (“Gebruikersinhoud”) dat onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, obsceen, suggestief, intimiderend, bedreigend of inbreukmakend is of redelijkerwijs zou kunnen worden beschouwd privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend; (b) Gebruikersinhoud die een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies geven voor een strafbaar feit, de rechten van een partij zou schenden of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, staats-, nationale of internationale wet, statuut, regel, regelgeving of verordening zou schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, de regelgeving van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ; (c) Gebruikersinhoud die mogelijk inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij; (d) Gebruikersinhoud die zich voordoet als een persoon of entiteit of die op een andere manier uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt; (e) Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties of verzoeken; (f) Privégegevens van derden, inclusief maar niet beperkt tot adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers; (g) Virussen, malware, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden; en (h) Gebruikersinhoud die, naar het oordeel van AJS, verwerpelijk is of die een andere persoon beperkt of verhindert in het gebruik of genieten van de interactieve gebieden of onze Site, of die AJS of haar gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke soort of soort dan ook.

Als u Gebruikersinhoud op onze Site plaatst, Gebruikersinhoud naar AJS e-mailt en/of AJS toestemming geeft om Gebruikersinhoud die u hebt gemaakt of gedeeld op sociale media te gebruiken, opnieuw te posten of anderszins te delen, verleent u AJS een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om dergelijke Gebruikersinhoud over de hele wereld in welk medium dan ook te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken ervan te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven. Verder verleent u AJS en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat: (a) u alle rechten op de Gebruikersinhoud bezit en beheert of dat u anderszins het recht op dergelijke Gebruikersinhoud heeft; (b) de Gebruikersinhoud accuraat en niet misleidend is; en (c) het gebruik en het plaatsen van de door u geleverde Gebruikersinhoud is niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden en zal geen rechten schenden van of schade toebrengen aan een persoon of entiteit.

AJS wijst elke verantwoordelijkheid af en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikersinhoud die door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload, of voor enig verlies of schade daaraan, noch zal AJS aansprakelijk zijn voor fouten, smaad, laster, smaad, weglatingen, onwaarheden. , obsceniteit, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen als gevolg van de geplaatste Gebruikersinhoud. Uw gebruik van de interactieve ruimtes van AJS is op eigen risico. AJS is niet aansprakelijk voor verklaringen, verklaringen of gebruikersinhoud die door haar gebruikers wordt verstrekt op een openbaar forum, persoonlijke startpagina of ander interactief gebied. Bovendien behoudt AJS zich het recht voor, en heeft het absolute discretie, om op elk moment en om welke reden dan ook op onze Site geplaatste of opgeslagen Gebruikersinhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, screenen of bewerken, en u bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën van en het vervangen van eventuele Gebruikersinhoud die u op uw eigen kosten op onze site plaatst of opslaat.

Elk gebruik van de interactieve gebieden of andere delen van de AJS-site in strijd met de voorgaande paragraaf is in strijd met deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de interactieve gebieden en/of onze site te gebruiken.

Verklaring van de California Transparency in Supply Chains Act van AJS

AJS Creations LLC heeft een passie voor het cultiveren van een meer transparante, duurzame en meelevende sieradenindustrie. AJS Creations LLC zet zich in om actie te ondernemen om te helpen beschermen tegen moderne slavernij in haar activiteiten en toeleveringsketen.

Verificatie

AJS evalueert de bedrijfsactiviteiten en inkooppraktijken van leveranciers voordat zij met hen in zee gaan, in een poging de risico's van moderne slavernij in de activiteiten van een leverancier beter te begrijpen. Deze evaluatie omvat een beoordeling van door leveranciers verstrekte gegevens over hun inkooppraktijken en bedrijfsactiviteiten, evenals een beoordeling van andere informatie die beschikbaar is voor en wordt opgevraagd door AJS.

Audits

Leveranciers ondergaan beoordelingen waarbij ook de risico's van moderne slavernij in hun toeleveringsketen worden geëvalueerd. Onze leveranciers kunnen worden onderworpen aan persoonlijke, onaangekondigde beoordelingen door AJS of aan onaangekondigde audits door derden.

Certificering

Van leveranciers wordt verwacht dat zij een schriftelijke bevestiging geven van de naleving van onze vereisten met betrekking tot hun gedrag, die in overeenstemming moet zijn met onze verwachtingen met betrekking tot mensenrechtenkwesties, waaronder het verbod op moderne slavernij in onze toeleveringsketen. Onze eisen omvatten verwachtingen met betrekking tot het beleid en de praktijken van leveranciers ter bescherming tegen moderne slavernij in hun activiteiten.

Verantwoordelijkheid

Als een leverancier niet aan onze vereisten kan voldoen, zoals gespecificeerd, of als we reden hebben om aan te nemen dat een leverancier niet aan deze vereisten voldoet, zullen we een corrigerend actieplan implementeren en de leverancier beëindigen als dit gerechtvaardigd is.

Opleiding

De normen en het beleid van AJS worden regelmatig aan werknemers gecommuniceerd, ook tijdens hun onboarding-oriëntatie. Medewerkers met rollen en verantwoordelijkheden gerelateerd aan supply chain management ontvangen ook specifieke training met betrekking tot ons supply chain-beleid en -procedures, inclusief leveranciersevaluatieprocedures om de risico's voor de mensenrechten te beperken.

AJS heeft een Vendor Compliance Team opgericht om de huidige industrienormen te beoordelen en due diligence van onze toeleveringsketen uit te voeren, inclusief het beperken van de risico's die verband houden met mensenrechtenschendingen. Daarnaast werken we samen met externe bedrijven om een ​​beter inzicht te krijgen in relevante trends en risico's in onze toeleveringsketen.

Afwijzing van garanties

Deze Site, de inhoud ervan en de producten die in verband daarmee worden geleverd (de "Producten") worden geleverd op een 'as is'- en 'as available'-basis. AJS geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze site of de informatie, inhoud, materialen of producten die erop zijn opgenomen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze site op eigen risico is, uit eigen vrije wil, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele gevolgen die uit dit gebruik voortvloeien. Zonder het voorgaande te beperken, wijst AJS alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk met betrekking tot de informatie, inhoud en materialen op de site. AJS garandeert niet dat deze site, de servers of de elektronische communicatie accuraat, betrouwbaar, volledig, actueel of vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal AJS, haar leden, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten of vertegenwoordigers of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de AJS-producten aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve en gevolgschade of andere schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, winstderving of verlies van gegevens, ongeacht of dit contractueel is onrechtmatige daad of anderszins, met inbegrip van nalatigheid, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik van onze Site, de producten, de diensten of de inhoud op of waartoe toegang wordt verkregen via de Site, of die voortvloeit uit het vertrouwen van de gebruiker op de hoogte van alle informatie verkregen van AJS, inclusief eventuele fouten of weglatingen met betrekking tot de herkomst van diamanten, eventuele fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mails, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending of enig falen in de prestaties van de Site, al dan niet als gevolg van overmacht, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot AJS-programma's of -diensten, zelfs als AJS uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of zelfs als het verlies, de schade of de kosten zijn veroorzaakt door AJS, haar leden, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten of vertegenwoordigers. In geen geval zal de aansprakelijkheid van AJS groter zijn dan de prijs die u hebt betaald voor het product of de dienst die de basis vormt voor de claim.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de lokale wetgeving te controleren op eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om AJS, haar onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants, en haar moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en gerelateerde entiteiten en hun respectievelijke directeuren, leden, managers, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen enige en alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, uitgaven en kosten (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en gerechtskosten), die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Algemene Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van de AJS-site of het onvermogen om om de Site te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot eventuele daadwerkelijke of dreigende rechtszaken, eisen of claims tegen AJS en/of haar onafhankelijke contractanten, dienstverleners, werknemers, leden, managers of consultants, voortvloeiend uit of verband houdend met het Sitemateriaal, uw gedrag , uw schending van deze Algemene Voorwaarden of uw schending van de rechten van een derde partij.

Beëindiging

Niettegenstaande deze Algemene Voorwaarden behoudt AJS zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie voor het gebruik van deze Site te beëindigen en uw toegang tot en gebruik van de Site in de toekomst te blokkeren of te voorkomen.

Gemengd

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige afspraak tussen u en AJS met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en AJS met betrekking tot het onderwerp hiervan. Het onvermogen van AJS om op enig moment een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd of geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen, of op enigerlei wijze invloed hebben op het recht van AJS om daarna elke bepaling af te dwingen. van deze Algemene Voorwaarden. Geen enkele verklaring van afstand door AJS van enige schending van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd of geacht worden een verklaring van afstand te zijn van enige andere daaropvolgende schending. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard of anderszins als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling geacht scheidbaar te zijn van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die anders volledig van kracht blijven. Bepalingen met betrekking tot uw rechten en verplichtingen die door de inhoud van de bepaling van kracht zijn na beëindiging of die noodzakelijk zijn om enig recht af te dwingen, blijven na beëindiging of verval van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Wijziging En Kennisgeving

U stemt ermee in dat AJS deze Algemene Voorwaarden en enig ander beleid op onze Site op elk moment kan wijzigen en dat het plaatsen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden of het beleid op onze Site voldoende kennisgeving van een dergelijke wijziging inhoudt.

Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Vragen & Contactgegevens

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden bijgewerkt op 10 april 2023.